تصویر نگهدارنده

تماس با ما

ما در هلدینگ طلایی آلفا منتظر شنیدن پیشنهادات، انتقادات و نظرات ارزشمند شما هستیم.

تلفن گویا

051-3766-4400

داخلی 512: آقای حیدری

داخلی 513: خانم تارخ

روزهای کاری ۸ تا ۱۶

تماس مستقیم

09152800026

آقای حیدری

ایمیل

Info@alpha-niroo.com

نشانی

مشهد، جانیاز ۵/۱، برج مروارید گوهرشاد، طبقه ۱۰ (کد پستی: 9197613523)